ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย
                   นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอรรคพล      สิริทรัพย์มหาศาล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน          สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฯ โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง    งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่  21  เมษายน  2560  ณ โรงแรมสุโขทัย     เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560