ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปี 2560
              นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิชิต ดีหนอ   รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายประสิทธิ์ สุรินทร์คำ นายมิน โพธิ์แก้ว และนายสุทธินัย ทัดไทย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฝาย ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปี 2560” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างฝาย ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2560  ณ บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560