ข่าวกิจกรรม

การร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
               สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ซึ่งใกล้กับประเพณีวันสงกรานต์  ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ  เป็นการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง ในเทศกาลปีใหม่ของไทย โดยในปีนี้ ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ยังได้นำน้ำแข็งใส ไปแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้รับประทานอีกด้วย ในวันพุธที่ ๑2 เมษายน ๒๕60 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560