ข่าวกิจกรรม

สนง.สภาเกษตรฯสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรมกับ อบต.หนองบัว โครงการขยายผลการเรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ปี 2560
             สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรม กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในโครงการขยายผลการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ปี2560 โดยการจัดนิทรรศการเกษตรกรรม ทางเลือกเกษตรกร นำนายบุญช่วย มั่นคง สัมมาชีพต้นแบบ ด้านการเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตร ในเรื่องเทคนิคการขยายพันธุ์พืช เพื่อการลดต้นทุนและสร้างรายได้ จัดคลินิกบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560