ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรฯร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
            นาย เรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมัย บุญเกต รองประธานสภาฯคนที่ 2  นายสมพงษ์ ปลาป๊อก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายธรรมนูญ นามวิจิตร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  ซึ่งนโยบายนายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธานสภาอุตสาหรรมจังหวัดสุโขทัย เน้นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเกษตรกร   ในพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งจะมีการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ กับสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในเวลาอันใกล้นี้ โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมศรีวิไล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560