ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรฯและสนง.สภาเกษตรฯสุโขทัย ร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60
          นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายปรีชา แพงเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายธรรมนูญ นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย    ร่วมดำเนินการโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพข้าว ตามมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ซึ่งการซื้อขายข้าวเปลือกในกิจกรรมงานดังกล่าว เกษตรกรจะได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องราคา การชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากพ่อค้าคนกลาง เพราะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ คอยควบคุมดูแล ตลอดกระบวนการรับซื้อข้าวเปลือก ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 ณ สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด   ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560