ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรฯและสนง.สภาเกษตรฯ ร่วมเปิดงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสุโขทัย
                 นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมัย บุญเกตุ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย         นายสายยัน เกิดคำ นายศักดิ์ชาย ปัดทุม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายพฤทธิ์พงค์   สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ และนายธรรมนูญ นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมเปิดงาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้การสนับสนุนตลาดนัดชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่   9   มีนาคม  2560   ณ   สถานีบริการปั้มน้ำมันปตท.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุโขทัยนครปิโตรเลียม(ปั้ม ปตท.บ้านสวน) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560