ข่าวกิจกรรม

สนง.สภาเกษตรกรฯสุโขทัยเข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ 1/2560)
            นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมกับ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ 1/2560) เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และพัฒนา เกษตรอุตสาหกรรม  ในวันพฤหัสบดีที่  2  มีนาคม  2560   ณ  ห้องประชุม 1423  อาคาร วิทยาบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560