ข่าวกิจกรรม

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 3/๒๕60
            นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประชุมพนักงาน/เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/๒๕60 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบหมายงาน และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้แก่พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560