ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรฯสุโขทัยร่วมกับคนกล้าคืนถิ่น ร่วมจัดนิทรรศการ การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
       นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกับ คนกล้าคืนถิ่นจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดงาน สักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการงานของเกษตรกร ในวันที่  24  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  5  มีนาคม 2560 ที่ ณ บริเวณศาลพระแม่ย่า หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระแม่ย่า   และเปิดงานกาชาดประจำจังหวัดสุโขทัยเป็นจำนวนมาก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2560