ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ (Emerging SMAEs)
             นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วม โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ (Emerging SMAEs) โดย        ได้นำเสนอพื้นที่ทั้ง 3 กลุ่ม ร่วมกับผู้แทน สำนักงาน ธกส.จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับทราบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดทำโครงการ แผนการลงทุน แผนธุรกิจ และแผนการเงิน พร้อมทั้งยัง ค้นหาศักยภาพของตนเอง ชุมชน ผลผลิตและทรัพยากร สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560   ณ  ห้องประชุมเรือนดาหรา    โรงแรมเรือนแพ  รอยัลปาร์ค  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 4 เมษายน 2560