ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรฯจัดประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/๒๕60
                   นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย       จัดให้มีการประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

                   - พิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560

                   - ปัญหาชาวไร่อ้อยกรณีถูกจำกัดน้ำหนักบรรทุกการขนส่งอัตราเข้าสู่โรงงาน

                   - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

เพื่อให้ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มีความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน และรับทราบ ปัญหาความต้องการ อุปสรรคการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 4 เมษายน 2560