ข่าวกิจกรรม

ชี้แจงแนวทางการจัดทำ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
         นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตำบลนำร่อง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร และในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 4 เมษายน 2560