ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
             นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (91,000 ล้านบาท) ตามแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน ด้านโครงการขนาดใหญ่( Big Rock ) และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด      โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 4 เมษายน 2560