ข่าวกิจกรรม

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุม (Video Conference)
           นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1 / 2560  ในวันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  ๒๕60  เวลา  9.๐๐  –   12.0๐ น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เพื่อ

                   - มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ปีงบประมาณ 2560 

                   - การจัดสรรงบประมาณ 2560

                   - แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

                   - การติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงาน

                   - การถาม ตอบ รับทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 4 เมษายน 2560