ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรฯร่วมประชุมกับกองทุนฟื้นฟูฯ และธกส.ทำความเข้าใจในการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสุโขทัย
            นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายบาร์ลอน เพ็งภิบาล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย       นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร  สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นายธรรมนูญ นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมกับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่เป็นหนี้กับ ธกส.และ กฟก. ภายในจังหวัดสุโขทัย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอมรสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560