ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการขอใช้กองทุนยุติธรรมเพื่อการแก้ไข
นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายและการขอใช้กองทุนยุติธรรม เพื่อการแก้ไขปัญหา กรณี หจก.โรจนศิริค้าข้าวพันธ์ดี  ผิดข้อตกลงชำระค่า  ข้าวเปลือกแก่เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย โดยได้รวบรวมข้อเท็จจริงของเกษตรกร  และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เกษตรกร  ในวันศุกร์ที่  30 ธันวาคม  2559   ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชั้น 3  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560