ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2559
นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่  26 ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ  คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อ

        - พิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560

        - รับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตำบลทุ่งเสลี่ยม และตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม

       - แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการขายข้าวโพดหวานส่ง บริษัท 118 ทริปเปิ้ลพี จำกัด ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560