ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรสุโขทัยร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อ       เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ บทบาท หน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มีการลงทะเบียน และการให้บริการรับปรึกษาปัญหาเกษตรกร พร้อมทั้งแจกน้ำหมักไล่แมลง โดยมีสมาชิกฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย คอยให้บริการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานทุกท่าน

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560