ข่าวกิจกรรม

สำนักงานสภาเกษตรกรร่วมโครงการประชุมพิจารณาสินเชื่อผู้ประกอบการ
นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสมัย บุญเกตุ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายมิน โพธิ์แก้ว นายสมพงษ์ ปลาป๊อก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสายฝน ช่างเขียน ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล พร้อมทั้งนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร  สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมโครงการประชุมพิจารณาสินเชื่อผู้ประกอบการ SMAEs เพื่อสนับสนุนและพิจารณาเตรียมความพร้อม ในการให้สินเชื่อของผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมหยาดเพชร  โรงแรมเรือนแพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560