ข่าวกิจกรรม

จัดประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมือง
นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาววรรณเพ็ญ บัวเผื่อนเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งนายธรรมนูญ นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมือง” ครั้งที่ 2 ขึ้น  เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการทำการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร  อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559  ณ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  และในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559  ณ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำใต้ดินสวรรคโลก จำกัด

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560