ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรและสำนักงานร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย
นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายวิชิต ดีหนอ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นางสาววัลลภัทร  สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวสุภาภรณ์ บัวเผื่อน นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาววรรณเพ็ญ     บัวเผื่อน เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมองค์กรและสถาบันการทำงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในการปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสุโขทัย ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560