ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559
นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 08.00 น.  ได้มอบหมายให้ นายวิชิต     ดีหนอ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสมชาย นุชพุฒิ    นายฐิติกร  กล่ำทิม และนายสีทน  แก้วใส  ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายกฤตวิทย์    สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี จึงเข้าร่วมจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2560