ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำเดือนพฤศจิกายน
นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  กล่าวว่า  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ บทบาท หน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มีการลงทะเบียน และการให้บริการรับปรึกษาปัญหาเกษตรกร พร้อมทั้งแจก   น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง โดยมีสมาชิกฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  คอยให้บริการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานทุกท่าน

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2560