ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการและจัดทำแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่
นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมายให้ นางสาววัลลภัทร  สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  และนางสาวสุภาภรณ์ บัวเผื่อน นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการและจัดทำแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ (Emerging SMAEs)” เพื่อส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับการจัดการ ทั้งในการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพฯ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2560