ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานเกษตรกรระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3
            นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน  และการมีส่วนร่วม และนางสาวบุณยาพร มาถา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ในครั้งที่ 2/2561 จังหวัดสุโขทัย ดังรายละเอียดตามนี้

            วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อปพร.ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษตรอำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 อำเภอศรีนคร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาดเจ้าราม อำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561