ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมงานแสดงสินค้า SME Trandfrom
          นายเรืองเดช สมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกาหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนายพฤทธิ์พงศ์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน SME Transfrom ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตมะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานเพื่อจัดแสดงผลงาน ใน Local Economy ภายใต้ SMART SME แปรรูปมะม่วงโชคอนันต์ จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ ให้ความสนใจเข้ามาพูดคุย แนะนำ สอบถามและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรฯ พร้อมทั้งพูดถึงกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561