ข่าวกิจกรรม

จัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
         นายเรืองเดช สมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกาหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ชุมชนมั่นคง ห่างไกลจายาเสพติด เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
วันที่ 10, 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561