ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเสพติด
   

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย โดยนายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม

          – ช่วงเช้า เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนในพื้นที่นำร่องจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และสุโขทัย  ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพ

          – ช่วงบ่าย ประชุมประชุมหารือเรื่องแนวทางดำเนินงานโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย ของกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และตัวชี้วัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561