ข่าวกิจกรรม

โครงการ “ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐ ปี 2561”
          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  โดยนายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐ ปี 2561 โดยมีตัวแทนจาก บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกแลไซโล จำกัด
มาแนะแนวทางการสนับสนุนการรับซื้อถั่วเหลือง เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย มาให้ความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองที่ดี
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย มาให้ความรู้ในการบำรุงรักษาถั่วเหลืองเพื่อให้ได้ถั่วเหลืองคุณภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมศรีสำโรงจำกัด อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561