ข่าวกิจกรรม

ประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดสุโขทัย
                   นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน         สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวบุณยาพร มาถา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  จัดประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ในครั้งที่ 1/2561 จังหวัดสุโขทัย ดังรายละเอียดตามนี้

                   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 อำเภอศรีนคร

                   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

                   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง

                   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อปพร.ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ  

                   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศปก ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561