ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาหลักสูตร “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”
             นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน            สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมโครงการสัมมนาหลักสูตรจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     และภาคเอกชนในจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมงานกว่า 150 คน และการเสวนาในหัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อพระราชปณิธาน”           โดยให้จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดี     และซื่อสัตย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดคุณธรรม     สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวรรณกลาง           สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561