ข่าวกิจกรรม

การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 2/๒๕61
               นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประชุมพนักงาน /เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/๒๕61 ในวันศุกร์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจง มอบหมายงาน และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้แก่พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561