ข่าวกิจกรรม

การประเมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
        สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้ดำเนินการมอบหมายตัวชี้วัดให้แก่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  และได้ดำเนินการประเมินหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเรืองเดช  สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  นายวิชิต ดีหนอ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย   คนที่ 1 และนายสมัย บุญเกตุ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย คนที่ 2 พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประเมินหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในวันจันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  ๒๕61  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561