ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มกราคม
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวบุณยาพร  มาถา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ของจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561