ข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปเทคโนโลยีสูง”
นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน  สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักร    แปรรูปเทคโนโลยีสูง" โดยมี นายเสน่ห์. วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 5 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมกับ  นายจารุพันธุ์. จารโยภาส ผอ.กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2 และอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปตามแนวประชารัฐ  โดยมีผู้ประกอบการและผู้สนใจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561