ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/๒๕61
นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 1/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม ๒๕61 ณ ที่ทำการประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และพิจารณาเรื่อง

                   - พิจารณาปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานด้านที่ดินจังหวัดสุโขทัย

                   - พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม(กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561