ข่าวกิจกรรม

เตรียมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2561
             สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย เตรียมจัดทำโครงการเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2561 เพื่อทำแผนพัฒนาสร้างกลุ่มอาชีพระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งสร้างและพัฒนากลุ่มอาชีพระดับตำบลของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ให้เกิดความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งตนเอง เพื่อชี้แจงและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอย่างน้อย อำเภอละ 1 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่  20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ  ตำบลนาเชิงคีรี  อำเภอ คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560