ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
           นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่  เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการทำการเกษตร ของกลุ่มทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่และสัมมาชีพต้นแบบ สู่นักเรียนในสถานศึกษา  อีกทั้งยังให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตร สามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันพฤหัสบดีที่  23  ธันวาคม  2560 และวันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2560

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560