ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560
          นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีชื่นชมในพระบารมีจึงได้กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  และพิธีลงนามถวายความอาลัย      แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 08.00 น

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560