ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2560 (Video Conference)
                   นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4 /2560  ในวันพุธที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕60  เวลา  09.3๐ –    12.3๐ น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เพื่อ

                   - สภจ.ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร                             

       - สกจ.ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆในการปฏิบัติงานตามแผนปี 2560 

                   - การถาม ตอบ รับทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560