ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2560
           นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายให้ นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนางสาววรรณเพ็ญ บัวเผื่อน  พนักงานสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ และศึกษาดูงานสวนเกษตรของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ   สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2560  จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม ตามกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม โครงการส่งเสริมสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่(โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร)  ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2560