ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภาคการเกษตรสู่เกษตรกร (โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย)
             นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภาคการเกษตรสู่เกษตรกร (โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย) เพื่อสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร โดยยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างของสินค้าเกษตรหรือกรรมวิธีการผลิต แปรรูป และการตลาดที่แตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเรียนรู้ และเกิดการขยายผลนวัตรกรรมดังกล่าวไปสู่เกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรอื่น ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2560