ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรฯและโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง
           นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงาน       สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่ม  เกษตรกรฯและโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านการบริหารจัดการ การผลิต และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าการเกษตร อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง      ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ประสานนายกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล (น้ำมันถั่วเหลือง) พร้อมทั้งประสานส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์พืชสุโขทัย สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจง และหาแนวทางร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในวันอังคารที่ 19 กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2560