ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานฯสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 4
             นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ คณะทำงานด้านที่ดินทำกิน สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายปรีชา ม่วงเปีย ประธานคณะทำงานด้านที่ดินทำกิน พร้อมด้วยนางสาววรรณเพ็ญ บัวเผื่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานฯและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านที่ดินทำกิน ซึ่งมีการจัดประชุมในไตรมาสที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้  ประสบความสำเร็จ และประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่  8 กันยายน  ๒๕60 ประชุม  คณะทำงานด้านที่ดินทำกิน 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2560