ข่าวกิจกรรม

ร่วมบูรณาการพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2560
             นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายบาร์ลอน   เพ็งภิบาล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินการโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2560 จังหวัดสุโขทัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพข้าว ตามมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ซึ่งการซื้อขายข้าวเปลือกในกิจกรรมงานดังกล่าว เกษตรกรจะได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องราคา การชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เพราะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ คอยควบคุมดูแล ตลอดกระบวนการรับซื้อข้าวเปลือก ในวันที่ 2 - 4 กันยายน 2560 ณ ท่าข้าวธงชัย ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย และในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ณ นิคมสหกรณ์พระร่วง จำกัด ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2560