ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการตำบลดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560
           นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการตำบลดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดโครงการตำบลดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2560