ข่าวกิจกรรม

ร่วม “รายการห้องรับแขก” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
                      นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วยนายธรรมนูญ นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้รับเชิญจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้าร่วมใน “รายการห้องรับแขก” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อพูดคุยถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และเป็นการประชาสัมพันธ์ งานที่สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2560