ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕60
                     นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  และนางสาววัลลภัทร  สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕9 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2560