ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน
                   นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายวิชิต ดีหนอ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย คนที่ 1 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” เพื่อรวบรวมสถานการณ์ความเป็นจริงของชาวนา พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง แผนการปฏิรูป เพื่อแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนของชาวนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่  17  กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จังหวัดลำปาง

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560